start | wat is kwb | kalender | praterke | foto's | contact | gdpr | lid worden

 

 

 

 

 

GDPR staat voor General Data Protection Regulation.

In het Nederlands spreekt met over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij, de bestuursleden van KWB Zoersel Sint-Antonius, houden gegevens bij van onze leden,

van deelnemers aan onze activiteiten, van losse medewerkers, van contactpersonen van bevriende verenigingen ...

In principe mag dit niet. Tenzij we goede redenen hebben om dit te doen en goed zorg dragen

voor de privacy van de mensen van wie we gegevens verwerken. Dit wordt vanaf nu allemaal geregeld door

de GDPR. Om aan te tonen dat wij deze verordening naleven, publiceren we hieronder ons privacybeleid.

  

KWB Zoersel Sint-Antonius bewaart de persoonsgegevens (naam, adres, leeftijd, e-mail, telefoonnummer) van haar leden, die ze vrijwillig van haar leden ontvangen heeft bij het afsluiten van een lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en worden uitsluitend aangewend voor communicatie over KWB-activiteiten.

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze activiteiten, vragen we u om relevante persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de activiteiten uit te kunnen werken en uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde Excel-bestanden en worden uiterlijk 2 jaar na de activiteit verwijderd.

Wij doen ons uiterste best voor u als lid. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kan contacteren. Mocht u vragen hebben, of u wenst u uit te schrijven uit onze bestanden dan kan dat via ons mailadres : info@kwbsintantonius.be

KWB Zoersel Sint-Antonius verklaart hiermee de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hieronder kan je de volledige tekst van ons privacybeleid lezen.

Toelichting van privacybeleid KWB Zoersel Sint-Antonius.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-07-2018.

Dit privacybeleid is van toepassing op de lokale werking KWB Zoersel Sint-Antonius. Deze van KWB Nationaal kan u vinden op : www.kwbeensgezind.be   privacyverklaringen.

Algemene gegevens:

Gegevens KWB nationaal:

De handelsnaam van onze vereniging is: Kristelijke Werknemersbeweging  (KWB)

Bedrijfsnummer: 0409.979.5070

Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk

Ons vestigingsadres: Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek

Onze domeinnaam is http://www.kwb.be
Ons tel: 02 246 52 52
Mail:
info@kwb.be

 

KWB lokale afdeling:

Naam van onze vereniging is: KWB Zoersel Sint-Antonius
Onze domeinnaam is http://www.kwbsintantonius.be
Ons vestigingsadres: Wandelweg 55, 2980 Zoersel
Ons tel: 03 383 38 83
Mail:
info@kwbsintantonius.be

Gebruik website
U dient zich ervan bewust te zijn dat KWB Zoersel Sint- Antonius niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van mogelijk andere sites en bronnen waaronder ook deze van leden.
- Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
- KWB Zoersel Sint Antonius respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deelname aan activiteiten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze activiteiten vragen we u om relevante persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de activiteiten uit te kunnen werken en uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde computer
en worden uiterlijk 2 jaar na de activiteit verwijderd

Communicatie
Wanneer u emails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde computer
en worden uiterlijk 2 jaar na de volledige afhandeling verwijderd.

Facebook, foto’s en beeldmateriaal

De teksten en of gespreksonderwerpen mogen niet discrimineren of aanzetten tot discriminatie van mensen op basis van persoonlijke eigenschappen en mogen geen inhoud bevatten die persoonlijke eigenschappen vermeldt of suggereert. Dit omvat ook directe of indirecte beweringen of implicaties met betrekking tot iemand zoals ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, religie, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, gezinssituatie, handicap of medische (- toestand), genetische aandoening (waaronder fysieke of mentale gezondheid), financiële status, lidmaatschap van een vakbond, strafblad of naam.

 

Het gebruik van filmpjes of foto’s in een nieuwsbrief, ledenblad, op onze website of facebookpagina valt onder het portretrecht. Ook voor gerichte beelden hebben we toestemming nodig. Overzichtsfoto’s die gemaakt zijn op het publieke domein of tijdens publieke manifestaties (zoals kwb-activiteiten, festivals, fuiven ...) kunnen wel, tenzij ze duidelijk op één of enkele personen focussen. Maar zelfs iemand die zich herkent op de foto en daar niet mee akkoord is kan zich beroepen op zijn recht op privacy en kan eisen dat de foto in kwestie niet langer gebruikt wordt en vernietigd wordt. Daarom vragen wij toestemming bij nemen van foto’s van een persoon voor gebruik op affiche, site, flyer of uitnodiging enz. Als we  foto’s van kinderen gebruiken, vragen we schriftelijke toestemming van de ouders.

Cookies
Wij verzamelen geen “cookies “ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) voor onderzoek.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, aangezien hier geen toestemming voor is gegeven. Hierop gelden echter enkele uitzonderingen:

- In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
- Onze bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

- In geval van het vermoeden van strafbare feiten behouden we het recht informatie te delen met (officiële) instanties.

 Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik ervan en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

 Aanpassen/uitschrijven berichten en/of nieuwsbrief
Na mailing heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.