start | wat is kwb | kalender | praterke | foto's | contact | gdpr | lid worden

 

                                                                                

 

 

 

KWB is een boeiende vereniging met een waaier aan interessante activiteiten : ontspanning, debatavonden, sport, uitstappen voor het hele gezin. We zijn in de KWB ook bezig met wat ons wakker houdt : het opvoeden van kinderen, de stress op het werk, de nieuwe economische crisis en de werkloosheid, de migranten in onze straat, onze eigen gezondheid en die van het leefmilieu, goedkoop je rijbewijs halen, geneesmiddelen aan betaalbare prijzen, enzovoort. In de KWB doen we niet of onze neus bloedt, we gaan na wat er echt op het spel staat en wat we kunnen doen. Door het hoge ledenaantal vallen er bovendien heel wat ledenvoordelen uit de boom.Onze totale organisatie telt zo’n 70.000 leden in een 850-tal lokale afdelingen. De vereniging wordt gedragen door honderden vrijwilligers die een zee verscheiden aanbod verzorgen voor mannen, vrouwen en gezinnen. Heb je interesse ?  Schrijf je dan gratis in voor een proefperiode van 3 maanden. Je ontvangt het ledenblad RAAK en het activiteitenprogramma van de afdeling in jouw buurt. Daarna kan je lid worden voor € 30 per jaar. Zijn je financiële mogelijkheden beperkt, dan kan je aan jouw afdeling een korting aanvragen op het lidgeld.

 Waar staan we voor ?

KWB eensgezind wil zoveel mogelijk werknemers verenigen en hen mogelijkheden tot ontmoeting aanbieden. Deze eenvoudige vorm van solidariteit is vandaag meer dan ooit noodzakelijk. Het is het KWB-antwoord op de groeiende nood aan sociaal contact. Het sociaal-cultureel werk van KWB breng mensen niet zomaar bijeen. Werknemers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, om zich te ontplooien en te vormen. KWB eensgezind daagt hen uit om zinvol en creatief bezig te zijn in hun vrije tijd. KWB vraagt de mening van werknemers en luistert aandachtig. Werknemers kunnen er zaken bijleren die niet direct met hun job te maken hebben. KWB bouwt mee aan een rechtvaardige samenleving waarin de werknemers echt meetellen. KWB verdedigt de bekommernissen en de belangen van de werknemers. KWB wil meer invloed uitoefenen op beslissingen in de economie en in de politiek. Samen opkomen voor een veilig verkeer, een gezond leefmilieu, inspraak en gelijke kansen in het onderwijs, een sociaal Europa, een degelijke sociale zekerheid.